VI PRODUCERAR

Paprika­plantor

Vi erbjuder även paprikaplantor. Våra paprikaplantor levereras före blomning för att du som kund ska ha bästa möjlighet att styra plantan efter leverans.

Konventionella plantor
  • I stenull eller torv
Ekologiska plantor

Felix Sigg

Felix är tredje generationens växthusodlare och son till Tommy Sigg. Precis som sin far före honom har Felix fått ärva en stark fascination för växthusodling. Intresset grundlades när han som barn fick delta i arbetet tillsammans med sin far. Felix studerar fortfarande, men vid sidan av studierna arbetar han på Sigg-Plant och har då främst hand om försäljningsrelaterade arbetsuppgifter.