Livskraftiga plantor för rikliga skördar

Gurk-, tomat- och paprikaplantor

VI PRODUCERAR

STARKA
OCH FRISKA
PLANTOR

Sigg-Plant är norra Europas ledande leverantör av gurk-, tomat- och paprikaplantor.

Exceptionell omsorg om våra plantors renlighet och vitalitet är vårt kännetecken. Det är samtidigt något som våra kunder och samarbetspartners uppskattar.

Exceptionell omsorg om våra plantors renlighet och vitalitet är vårt kännetecken. Det är samtidigt något som våra kunder och samarbetspartners uppskattar.

ODLINGS-
PROCESSEN

Framgångsrik uppdrivning av plantor förutsätter kunskap, noggrannhet och välutvecklade rutiner. Vår erfarna personal har alla dessa kvalifikationer.

VÄXTHÄLSA

Våra plantor drivs upp i skyddade miljöer och transporteras med våra egna fordon.

KVALITET

Vi är stolta producenter av friska plantor som ger en god skörd.

JUST-IN-TIME

Vi levererar de plantor ni behöver, då ni behöver dem.

VÄXTHÄLSA

Vi använder uteslutande frön som är GSPP-certifierade och arbetar systematiskt för att upprätthålla utomordentlig växthygien. Personal och arbetsredskap genomgår alltid omfattande hygienprocedurer före de kommer in i våra anläggningar.

Finland hör till de länder som har världens renaste vatten. Vi använder rent, finländskt vatten i vår odling för att säkerställa att inga svampsjukdomar eller bakterier sprids till plantorna.

VÅRA PLANTOR

HUNDRATALS
ALTERNATIV

I vårt sortiment hittar ni ett stort urval av gurk-, tomat- och paprikaplantor för professionell växthusodling.

MODERNA ANLÄGGNINGAR

Alla våra plantor drivs upp i moderna anläggningar med optimala växtförhållanden. Från sådd till leverans präglas hela proceduren av samma slutmål: att garantera friska plantor av hög kvalitet.

Den höga automationsgraden i våra anläggningar minimerar den manuella hanteringen av plantorna, vilket motverkar risken för spridning av växtsjukdomar. För att ytterligare minska hotet från skadedjur har vi insektsnät över hela vår odlingsareal.

PLANTOR FÖR ALLA ODLINGSTEKNIKER

Förutom konventionella plantor erbjuder vi även ekologiska plantor. Våra ekologiska plantor drivs upp i separata växthus, som är certifierade för ekologisk produktion.

PUNKTLIGA LEVERANSER SPARAR TID OCH PENGAR

Våra leveranser sker utgående från principen just-in-time (JIT). När ni beställer från oss kan ni därför vara säkra på att ni får de plantor ni beställt i precis rätt tid.

Det är en trygghet att veta att leveranserna dyker upp inom utsatt tid. En tydlig tidsram är också en praktisk förutsättning, som gör det enkelt för er att planera ert arbetsförlopp före och efter leverans.

  • en pålitlig leverantör
  • leveranser med våra egna bilar garanterar plantornas renhet
  • arbetsförloppet effektiveras med förutsägbara leveranser
  • plantorna levereras i engångslådor.
KONTAKTA OSS

TA GÄRNA KONTAKT OM DU VILL VETA MER!